Tradução de "quarto matrimonial" a língua sueca:


  Dicionário Português-Sueco

Quarto - tradução : Quarto - tradução : Quarto - tradução : Quarto - tradução : Quarto - tradução :
Rum

Matrimonial - tradução : Matrimonial - tradução : Quarto matrimonial - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

A taça matrimonial.
Min rep, min rep ....
Em Espanha e Polónia, filho nascido do casamento (matrimonial) e filho nascido fora do casamento (não matrimonial).
I Spanien och Polen barn fött inom äktenskapet och barn fött utom äktenskapet.
D Convenção em matéria matrimonial debate.
Rätten för medborgare från tredje land att resa inom gemenskapen presentation.
D Convenção em matéria matrimonial debate público.
Åtgärdsprogram med länderna i Central och Östeuropa godkännande.
D Convenção em matéria matrimonial ponto da situação.
Konvention om äktenskapslagstiftning redo visning av nuläget.
Posso fazerlhe uma pergunta de cariz matrimonial, senhor?
Kan jag få ställa en äktenskaplig fråga, sir?
Os termos e condições do contrato matrimonial, serão as seguintes
Äktenskapsvillkoren är som följer
Esta tarde vou a Jaffa convidar o rabino para reconhecer o contrato matrimonial.
l eftermiddag rider jag till Joppe för att bjuda hit rabbin.
Parece que ando num carrossel matrimonial... a experimentar anéis, mas agora é diferente.
Det måste verka som om jag åker på en bröllopskarusell. Den här gången är det annorlunda.
nenhum dos parceiros seja casado, nem faça parte de outra parceria não matrimonial,
ingen av dem är gift eller lever i ett förhållande med någon annan,
Pai, tento poupálo a si e à Ruth. Não posso aceitar o contrato matrimonial.
Jag kan inte trolova mig med Rut.
Aparentemente, o que vi foi um homem e uma mulher entregues á glória matrimonial,
Tydligen såg jag ett ungt par uppslukade av äktenskaplig lycka.
o membro do pessoal que esteja registado como parceiro estável não matrimonial, desde que
Anställd som är registrerad i en stabil samlevnadsform, som inte är ett äktenskap, under förutsättning att
O reconhecimento das decisões de divórcio ou anulação apenas afecta a dissolução do vínculo matrimonial.
Erkännandet av domar om äktenskapsskillnad och annullering berör endast de äktenskapsliga bandens upplösning.
Competência, reconhecimento e execução de decisões judiciais em matéria matrimonial e de regulação do poder paternal
En fråga som särskilt har prioriterats är att förbättra förfarandena för erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn.
Certidão relativa a decisões em matéria matrimonial e certidão relativa a decisões em matéria de responsabilidade parental
Intyg om domar i äktenskapsmål och intyg om domar om föräldraansvar
Projecto de Convenção relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria matrimonial (Convenção de Bruxelas II)
Utkast till konvention gällande räckvidd, jurisdiktion och verkställande av domslut i äktenskapliga frågor (Konventionen Bryssel II)
William, aceita essa mulher como sua legítima esposa... pelo sacramento matrimonial para com ela viver pelas leis de Deus?
William... Tager du denna kvinna till din hustru för att leva efter Guds bud i det heliga äktenskapet?
Estás no quarto. No quarto.
Man är i rummet. l rummet!
Um quarto, quero um quarto.
Jag vill ha ett rum, tack.
Há sempre gente, no quarto ao lado, neste quarto... em qualquer quarto.
Det är alltid nån i rummet intill... var man än är.
Por esse facto, deve se precisar que o termo tribunal engloba as autoridades, judiciais ou não, competentes em matéria matrimonial.
Det bör därför anges att hänvisningar till domstolar omfattar alla de myndigheter, judiciella eller andra, som är behöriga i äktenskapsmål.
Quero um quarto, um quarto grande.
Jag vill ha ett stort rum.
O quarto é no quarto piso.
Rummet är på fjärde våningen, till höger.
Em que quarto? No quarto da direita!
Vilket rum har han?
Onde é o quarto da rapariga indiana? Quarto?
Var är den indiska flickans sovrum?
O Partido Liberal sempre fez pressão para que todos, independentemente da sua orientação sexual ou estado matrimonial, pudessem candidatar se à adopção.
Folkpartiet liberalerna har alltid drivit frågan om att alla, oavsett sexuell läggning eller civilstånd, skall kunna ansöka om adoption.
quarto
quart
Quarto
Fyra
(3) O Regulamento (CE) n.o 1347 2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000(4), estabelece normas relativas à competência, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial e de regulação da responsabilidade parental em relação a filhos comuns do casal, proferidas no âmbito de acções de natureza matrimonial.
(3) Rådets förordning (EG) nr 1347 2000 av den 29 maj 2000(4) innehåller bestämmelser om domstols behörighet, erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn som meddelas i samband med äktenskapsmål.
Convidavaa para o meu quarto se eu tivesse um quarto.
Hade jag sovkupé skulle vi gå dit.
Já nos alugaste um quarto? Como? Já alugaste um quarto?
Har du hyrt rum åt oss?
Vim contigo para mudar de ares. Até agora estive num comboio e num quarto, depois num carro e num quarto e depois num quarto e num quarto.
Jag väntade mig miljöombyte och har sett en tågvagn, ett rum en bil, ett rum, ett rum, ett rum.
Quarto Crescente
Första kvarteret
Quarto Minguante
Sista kvarteret
Crown Quarto
Crown Quarto
Demy Quarto
Demy Quarto
Royal Quarto
Royal Quarto
Quarto princípio
Fjärde principen
Chapas Quarto
Kvartoplåt
Quarto crescimento.
Det bör ni tänka på.
ALUGASE QUARTO
RUM ATT HYRA
Quarto piso.
Fjärde våningen.
Quarto 412.
Room 412.
Quarto errado.
Nå? Fel rum.

 

Pesquisas relacionadas: Quarto De Casal, Quarto Duplo - Quarto Por Quarto - Regime Matrimonial - Certificado De Capacidade Matrimonial - Capacidade Matrimonial - Enlace Matrimonial - União Matrimonial - Contrato Matrimonial - Vínculo Matrimonial - Aconselhamento Matrimonial -