Tradução de "cobertura operacional" a língua sueca:


  Dicionário Português-Sueco

Cobertura - tradução : Cobertura - tradução : Cobertura - tradução : Operacional - tradução : Cobertura - tradução : Cobertura - tradução :
Tak

Cobertura - tradução : Cobertura - tradução :
Huv

Cobertura operacional - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

cobertura de um investimento líquido numa unidade operacional estrangeira tal como definido na IAS 21.
säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet enligt definition i IAS 21.
Uma cobertura de um investimento líquido numa unidade operacional estrangeira é diferente porque é uma cobertura da exposição a moeda estrangeira e não uma cobertura de justo valor da alteração no valor do investimento.
En säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet är annorlunda, eftersom det är en säkring av exponeringen för utländsk valuta, inte en säkring av verkligt värde avseende förändringen i innehavets värde.
Cobertura, cobertura, cobertura! À direita!
Skynda, skynda!
O ganho ou perda resultante do instrumento de cobertura relacionado com a porção eficaz da cobertura que tenha sido reconhecida directamente no capital próprio deve ser reconhecido nos resultados aquando da alienação da unidade operacional estrangeira.
Den vinst eller förlust på säkringsinstrumentet som är hänförlig till den effektiva delen av säkringen och som redovisats direkt mot eget kapital skall redovisas i resultaträkningen vid avyttring av utlandsverksamheten.
Cobertura
Täck
Cobertura
Täckning
Cobertura
Omfattning
COBERTURA
Grundvalen för erkännande av status för djursjukdom i en parts territorium eller region ska vara OIE s Terrestrial Animal Health Code.
Cobertura totaI!
Ge mig vägen till kraschstället då! Danny, vänta lite, jag har inte längre så bra sikt över er rutt. Sätt dig på rätt ställe för helvet!
Cobertura 1.
1.
Cobertura inicial
Initial omfattning
Dêemme cobertura.
Ni måste täcka mig.
Tome cobertura.
Sök skydd!
Cobertura em
Täckning i
Cobertura máxima
EIF s tak för det samlade förlustbeloppet
Em conformidade, uma tal cobertura é uma cobertura de justo valor.
Alltså är en sådan säkring en säkring av verkligt värde.
Relatório de Cobertura
Täckningsrapport
Cobertura de Linhas
Radtäckning
Suporte de Cobertura
Täckningsstöd
Cobertura da cápsula
46 Kapselhölje
Cobertura da cápsula
Kapselhölje
Cobertura da Cápsula
Kapselhölje
Cobertura da cápsula
12 Kapselhölje
Quando a cobertura
När skyddsfilmen har avlägsnats, fästs
Te dou cobertura.
Jag täcker dig.
COBERTURA DE RISCOS
AVSÄTTNINGAR FÖR RISKER
Cobertura do ficheiro
Registrets täckning
COBERTURA DO FICHEIRO
REGISTRETS TÄCKNING
Fogo de cobertura!
Nedhållande eld!
Nós damoslhes cobertura.
Vi ger eldunderstöd.
Mantenhaos sob cobertura
Hall er gömda.
Certo. deemnos cobertura.
Marco och Jackie, ni täcker oss.
cobertura de seguros.
försäkringstäckning.
Âmbito e cobertura
Tillämpningsområde och omfattning
Cobertura e definições
De erbjuder eller tillhandahåller inte tjänster och deltar inte i någon annan ekonomisk verksamhet än den som krävs för inrättandet av etableringen.
Cobertura de cacau
Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller påbasis av kaffe
Cobertura de açúcar
Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla
Âmbito de cobertura
Flygningar som ankommer till eller avgår från flygplatser belägna inom Schweiz territorium, med undantag för flygningar som avgår från flygplatser belägna i EES.
Limitações de cobertura
Det allmänna tillämpningsområde som anges i punkt 1 ska inte omfatta
Instrumentos de Cobertura
Säkringsinstrument
Contabilidade de Cobertura
Säkringsredovisning
Diferencial de cobertura
Skillnad i täckning
COBERTURA DAS CARACTERÍSTICAS
VARIABLERNAS OMFATTNING
Palete, cobertura retráctil
Sammansatt förpackning, plastbehållare i aluminiumtrumma (composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum)
Área de cobertura
Försörjningsområde

 

Pesquisas relacionadas: Para Cobertura Do Risco Operacional - Cobertura Operacional - Cobertura Do Risco Operacional - Com Cobertura E Sem Cobertura - Operacional - Resultado Operacional - Sistema Operacional - Lucro Operacional - Pesquisa Operacional - Receita Operacional Bruta -