Tradução de "açougue" a língua sueca:


  Dicionário Português-Sueco

Açougue - tradução : Açougue - tradução : Açougue - tradução : Açougue - tradução : Açougue - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Ao açougue?
Till köttaffären?
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis)
Handtag och skaft av oädel metall får dock användas
Outros artigos de cutelaria (por exemplo máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluídos os de açougue e de cozinha, e cortapapéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas)
Andra skär och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar) artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)
Outros artigos de cutelaria (por exemplo máquinas de coitar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluídos os de açougue e de cozinha, e corta pa péis) utensílios e sorridos de utensílios de manicu ros ou de pedicuros (incluídas as Umas para unhas)
Andra skär och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkurerier eller för hushållsbruk, pappersknivar) artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pcdikyr (inbegripet nagelfilar)
Outros artigos de cutelaria (por exemplo máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluídos os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios, de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas)
Andra skär och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar) artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
Mobila portallyftare på gummihjul samt grensletruckar
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
Till maskiner enligt nr 84.56 84.61
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
Fakturor (frivillig uppgift)
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare grensletruckar och krantruckar
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, klamring, limning eller annan sammansättning) för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 är helt framställt
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
ex kapitel 84
Outros artigos de cutelaria (por exemplo, máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluindo os de açougue e de cozinha, e corta papéis) utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)
Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks och bordsartiklar

 

Pesquisas relacionadas: Açougue - Açougue Peixaria -