Tradução de "confundir" a língua lituana:


  Dicionário Português-Lituano

Confundir - tradução : Confundir - tradução : Confundir - tradução : Confundir - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Confundir isso!
Ubieracie jį!
Possote confundir com um japona.
Nereikia jokių auklių.
Não queremos confundir os pontos.
Mes nenorime jų maišyti.
Não, não devemos confundir as coisas.
Ne, šių dalykų nevalia painioti.
Os chineses gostam de confundir tudo.
Tai aišku, kad kinai viską sugadina.
E alguns parecem confundir essa mesma realidade.
Kai kuriems žmonėms tai sunku suprasti.
Não podes apenas confundir o meu pedido.
lr tu ne paprasčiausiai sumaišei mano užsakymą.
É como confundir o álcool com o alcoolismo.
Tai tas pats, kas painioti alkoholį su alkoholizmu.
Não devemos confundir a árvore com a floresta.
Nepainiokime medienos su medžiais.
Disselhe, estáme a confundir com outra Holly Golightly.
Pasakiau jam Klausyk, mielasis, Holė Golaitlė ne tokia.
Porque é que alguém me iria confundir contigo?
Kodėl jie painiotų mane su tavim?
Acredite, ninguém o vai confundir com uma bailarina.
Patikėkit, jūsų neįmanoma supainioti su balerina, aišku?
Analisar dados, consulte fatos â fatos convencer, opiniões confundir.
Analizuoti duomenis, nuoroda į faktus, â faktai įtikinti, nuomonės supainioti.
Por conseguinte, não devemos confundir avaliações subjectivas com factos.
Todėl neturime painioti subjektyvių vertinimų su faktais.
Decerto está confundir ajuda humanitária com ajuda ao desenvolvimento.
Manau, Jūs painiojate ją su pagalba vystymuisi.
É uma difamação venenosa, destinada a confundir e enganar.
Tai bjaurus šmeižtas, kuriuo siekiama žmones supainioti ir suklaidinti.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes
Bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga.
27 Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes
27 Bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga.
27 Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes
27 Bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga.
Não cometais o erro de confundir conhecimento, cultura e sabedoria.
Nepadarykite klaidos supainiodami žinias, kultūrą, ir išmintį.
Importa não confundir acesso aos documentos com acesso à informação.
Be to, galima pateikti prašymÖ susipažinti su neskelbtais dokumentais, kurie yra saugomi spausdintu, elektroniniu, garso ar vaizdo formatais.
Em resumo não devemos confundir o fim com os meios.
Vienu žodžiu, mes turime nepainioti tikslo su priemonėmis.
Nunca deverás confundir os teus sentimentos com os teus deveres, Alexandre.
Niekada nepainiok savo jausmų su savo pareigomis,Aleksandrai.
No entanto, há que ter cuidado, para não confundir as coisas.
Tačiau reikia pasistengti nesupainioti vieno su kitu.
Não podemos confundir formação financeira com a informação fornecida aos consumidores.
Reikia nemaišyti finansinio švietimo ir vartotojams teikiamos informacijos.
Primeiro não devemos confundir horário de trabalho com períodos de condução.
Pirma, darbo laiko nereikėtų painioti su vairavimo laiku.
Agora, infelizmente, essa fuga do gerente também parecia confundir seu pai completamente.
Dabar, deja, tai skrydžių vadovo, taip pat atrodė sugluminti savo tėvą visiškai.
NÃO. O comerciante está a confundir a garantia legalcom a garantia comercial.
Ar tai teisėta? NE. Pardavėjas painioja teisinę ir prekybos garantijas.
É essencial não confundir os dois sistemas, o ESTA e o PNR.
Reikėtų nepainioti dviejų sistemų ESTA ir PNR.
Pretendem com essa legibilidade confundir os condutores britânicos em 35 línguas comunitárias?
Ar šis perskaitomumas yra skirtas tam, kad supainiotų JK vairuotojus 35 ES kalbomis?
Penso que não devemos confundir horário de trabalho com períodos de condução.
Manau, kad nereikėtų maišyti darbo laiko su vairavimo laiku.
A não ser, claro, que se esteja a confundir Haiti com Tahiti.
Nebent, aišku, mes painiojame Haitį su Taičiu.
É importante não confundir a emissão da máquina e a exposição do trabalhador.
Svarbu nepainioti mašinos skleidžiamo triukšmo (emisijos) su triukšmo poveikiu darbuotojui.
Todavia, não pode confundir os problemas dos demais Estados com os da Irlanda.
Nepaisant to, neturėtumėte painioti kitų šalių problemų su Airijos problemomis.
Um dos erros que cometemos na União Europeia consiste em confundir cooperação com supranacionalismo .
Viena iš klaidų, kurias mes darome Europos Sąjungoje yra ta, kad painiojame bendradarbiavimą su viršvalstybiškumu .
Não é dirigida ao Parlamento, mas à Comissão, pelo que não as devemos confundir.
Ji nėra skirta Parlamentui, bet Komisijai, todėl neturėtume jų painioti.
Não confundir com pilhagem, que neste caso significa a remoção do conteúdo da tumba.
Nemaišykite su apiplėšimu, kai iš pilkapio pavogiami daiktai.
Gostaria também de declarar que a senhora teve o cuidado de assinalar que não devemos confundir as várias responsabilidades, e eu também não quero certamente confundir as responsabilidades dos Estados Membros com as da União Europeia.
Taip pat norėčiau pažymėti, kad buvote labai atsargi ir pasirūpinote pažymėti, jog neturėtume painioti įvairių šalių atsakomybės, ir aš taip pat tikrai nenoriu painioti valstybių narių ir Europos Sąjungos atsakomybės.
Tenha atenção para não confundir o seu inalador Seretaide com o inalador para alívio rápido.
Nedelsiant kreipkitės į savo gydytoją, kad jis galėtų iš naujo įvertinti Jūsų būklę ir nustatyti, kiek vaistų turite vartoti.
Tenha atenção para não confundir o seu inalador Veraspir com o inalador para alívio rápido.
Viani Diskus naudojimo instrukcija
Tenha atenção para não confundir o seu inalador Veraspir com o inalador para alívio rápido.
Nedelsiant kreipkitės į savo gydytoją, kad jis galėtų iš naujo įvertinti Jūsų būklę ir nustatyti, kiek vaistų turite vartoti.
Em vez de ajudar a situação, como uma medicação pode complicar e confundir a situação.
Užuot padėti padėtį, tokių vaistų, gali komplikuoti ir supainioti situaciją.
Permanece a possibilidade de que um ureter deslocados irão confundir os resultados deste teste, contudo.
Lieka galimybė,, kad perkeltieji šlapimtakių ubieracie šio bandymo rezultatus, tačiau.
Não podemos confundir os actos de um criminoso com a política de um país inteiro!
Vieno nusikaltėlio veiksmai tai ne visos valstybės politika!
Tem sede em Estrasburgo desde 1949, não devendo confundir se com o Conselho Europeu ver adiante).
Chartija įtraukta į Europos Konstituciją. Ji bus privaloma ne tik Europos institucijoms, bet ir valstybėms narėms.

 

Pesquisas relacionadas: Confundir - Confundir Com - Não Confundir Com - Pode Confundir - Se Confundir Com - Não Se Pode Confundir - Não Devemos Confundir - Não Se Deve Confundir - Confundir Você - Para Não Confundir -