Tradução de "Aminas biogênicas" a língua húngara:


  Dicionário Português-Húngaro

Aminas biogênicas - tradução :

Ads

  Exemplos (Fontes externas, não revisadas)

Aminas pressoras (ex. noradrenalina) o efeito das aminas pressoras pode ser diminuído.
A presszor aminok hatása csökkenhet.
Aminas vasopressoras (como, por exemplo, noradrenalina) o efeito das aminas vasopressoras pode ser atenuado.
Presszoraminok (pl. norepinefrin) a presszoraminok hatása csökkenhet.
Triptose e Aminas NZ
Triptóz és NZ aminok
Lista de aminas aromáticas
Az aromás aminok listája
Sais de aminas gordas
Metionin
aminas, alquil de coco
Aminok, kókusz alkil
aminas, dialquil de coco
Aminok, di kókusz alkil
aminas, dimetilalquil de sebo
Aminok, dimetil faggyú alkil
aminas, dialquil de soja
Aminok, di szója alkil
aminas, alquil de soja
Aminok, szója alkil
aminas, alquil de sebo
Aminok, faggyú alkil
aminas, (alquil de coco)dimetil
Aminok, kókusz alkil dimetil
aminas, dimetil(alquil de soja)
Aminok, dimetil szója alkil
aminas, alquil de sebo hidrogenado
Aminok, hidrogénezett faggyú alkil
alquil de sebo aminas etoxiladas, cloridratos
Aminok, faggyú alkil, etoxilált, hidrokloridok
aminas, (alquil de sebo hidrogenado)dimetil
Aminok, (hidrogénezett faggyú alkil) dimetil
aminas, bis(alquil de sebo hidrogenado)
Aminok, bisz(hidrogénezett faggyú alkil)
aminas, di(alquil de coco)metil
Aminok, dikókusz alkilmetil
aminas, (alquil de coco)dimetil, N óxidos
Aminok, kókusz alkil dimetil, N oxidok
aminas, bis(alquil de sebo hidrogenado)metil
Aminok, bisz(hidrogénezett faggyú alkil) metil
Aminas pressoras (ex. noradrenalina) o efeito das aminas pressoras pode ser diminuído, mas não é o suficiente para impedir o seu uso
Presszoraminok (pl. noradrenalin) a presszoraminok hatása csökkenhet, de nem annyira, hogy kizárja alkalmazásukat
Preparações antiferrugem que contenham aminas como elementos ativos
Kőolajszulfonátok az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol aminok kőolajszulfonátjai kivételével bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és ezek sói
Preparações antiferrugem que contenham aminas como elementos ativos
Elkészített vulkanizálást gyorsítók
Preparações antiferrugem que contenham aminas como elementos ativos
Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók elkészített lakk vagy festékeltávolítók
aminas, (alquil de sebo hidrogenado)dimetil, N óxidos
Aminok, (hidrogénezett faggyú alkil) dimetil, N oxidok
aminas, N C8 22 alquiltrimetilenodi , acriladas, sais de sódio
Aminok, N C8 C22 alkil trimetilén di , akrilált, dinátriumsók
Contém aminas múltiplas separadas por um carbono do esqueleto polimérico.
Többszörös kötésű aminokat tartalmaz, melyeket egy egy szénatom választ el a polimer lánctól.
aminas, (alquil de óleo de palma hidrogenado)dimetil, N óxidos
Aminok, (hidrogénezett pálmamag alkil) dimetil, N oxidok
aminas, N (alquil C14 18 e C16 18 insaturado)trimetilenodi .
Aminok, N (C14 C18 és C16 C18 telítetlen alkil) trimetilén di .
aminas do sebo, etoxiladas (razão molar média de 15 mol EO)
Faggyú aminok, etoxilált (15 mól EO átlagos mólarány)
Gases (petróleo), de alimentação do processo de tratamento com aminas Gás de refinaria
(Az aminrendszerbe a hidrogénszulfid eltávolítása céljából betáplált gáz.
Gases (petróleo), de alimentação do processo de tratamento com aminas gás de refinaria
Gázok (ásványolaj), aminrendszer kiindulási anyag Finomító gáz (Az aminrendszerbe a hidrogénszulfid eltávolítása céljából betáplált gáz.
Gases (petróleo), de alimentação do processo de tratamento com aminas Gás de refinaria
Gázok (ásványolaj), amin rendszer kiindulási anyag Finomító gáz
Triptose e aminas NZ a utilização de países não especificados como origem das vacas produtoras de leite e de fornecedores não especificados para a triptose e as aminas NZ não é considerada aceitável.
Nem fogadható el az, hogy ismeretlen országokból és ismeretlen előállítóktól származzanak azok a tehenek, melyek tejét felhasználják triptóz és NZ amin forrásként.
Misturas de aminas derivadas de ácidos gordos dimerizados, de peso molecular médio 520 mas 550
Karbamid vagy uracil vagy szulfonil karbamid alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk
Mono aminas e polia minas ciclânicas, ciclénicas ou ciclo terpénicas, e seus derivados sais destes produtos
Ciklán , ciklén vagy cikloterpén mono vagy poliaminok és ezek származékai ezek sói
0,5 ou mais de hexadecildimetilamina, destinada a ser utilizada no fabrico de óxidos de aminas 1
legalább 0,5 tömegszázalék hexadecil dimetilamint, aminoxidok előállításához 1
O gás de alimentação ao sistema de tratamento com aminas para remoção de sulfureto de hidrogénio.
(Az amin rendszerbe a hidrogén szulfid eltávolítása céljából betáplált gáz.
As aminas simpaticomiméticas podem estimular o sistema nervoso central provocando convulsões ou colapso cardiovascular acompanhado de hipotensão.
A szimpatomimetikus aminok konvulziókkal járó központi idegrendszeri stimulációt vagy hypotensióval kísért keringésösszeomlást okozhatnak.
Possível diminuição de resposta às aminas vasopressoras, não sendo, no entanto, suficiente para suspender o seu uso.
Presszoraminok (pl. adrenalin) A presszoraminok hatása valószínűleg csökken, a csökkenés mértéke azonban nem olyan jelentős, hogy kizárná alkalmazásukat.
Este medicamento é um supressor do apetite e pertence a uma classe de drogas chamadas aminas simpaticomiméticas.
Ez a gyógyszer egy étvágycsökkentő és osztályába tartozik a kábítószerek úgynevezett szimpatikus aminok.
Entre as aminas alimentares, conhecidas por terem um efeito significativo, podemos mencionar a tiramina, feniletilamina e a histamina.
Az élelmiszerekben előforduló aminok, amelyekről ismert, hogy jelentős hatással bírnak, a tiramin, feniletilamin és a hisztamin.
Mono aminas acíclicas e seus derivados sais destes produtos (expt. mono , di ou trimetilamina, diatilamina e seus sais)
Aciklikus monoaminok és származékaik ezek sói (a metil amin, dimetil amin, trimetil amin, dietil amin és sóik kivételével)
Aqui, vamos estender este estudo para incluir os nanocompósitos preparados com aminas maiores, como C8H18NH (dibutylamine) e C10H22NH (dipentylamine).
Itt is kiterjeszti ezt a tanulmányt , amely a nanokompozitok készített nagyobb aminok , mint C8H18NH ( ftalát ) és az C10H22NH ( dipentil amin ) .
Os óxidos de aminas terciárias que possuam diversos grupos substituintes são denominados extensivamente (por exemplo, óxido de di hidroxietilestearamina).
A különböző szubsztituens csoportokat tartalmazó tercier amin oxidok a teljes nevükön szerepelnek (például Dihydroxyethyl stearamine oxide).

 

Pesquisas relacionadas: Biogénicas - Aminas - Aminas Aromáticas - Aminas Alifáticas - Aminas Terciárias - Teor De Aminas Secundárias - Sem Aminas -